kıssadan hisse

 Kanuni Sultan Süleyman, en yüksek duruma getirmiş olduğu devletin akıbetini hayal eder, günün birinde Osmanoğulları da inişe geçer çökmeye yüz tutar mı diye derin derin düşünmeye başlar.

    Bu gibi soruları çoğu zaman süt kardeşi meşhur alim Yahya Efendi â??ye sorduğundan bunu da sormaya niyet eder. Güzel bir hatla yazdığı mektubu keşfine inandığı Yahya Efendiye gönderir.

    â??Sen ilahi sırlara vakıfsın. Kerem eyle de bizi aydınlat. Bir devlet hangi halde çöker? Osmanoğullarıâ??nın akıbeti nasıl olur? Bir gün olurda izmihlale uğrar mı?â? şeklinde mektubunu gönderir.

    Güzel bir hatla yazılmış mektubu okuyan Yahya Efendinin cevabı bir bakıma çok kısa bir bakıma içinden çıkılmaz bir hal alır:

    â??Neme lazım be Sultanım!â?

    Topkapı Sarayında bu cevabı hayretle okuyan Sultan, bir mana veremez.. Yahya efendi gibi bir zatın böylesine basit bir cevapla işi geçiştireceğini pek düşünmez. Söylenmeye başlar:

    â??Acaba bilmediğimiz bir mana mı vardır bu cevapta?â? Nihayet kalkar,Yahya Efendinin Beşiktaşâ??taki dergahına gelir, sitem dolu sorusunu tekrar sorar:

    â??Ağabey ne olur mektubuma cevap ver. Bizi geçiştirme, soruyu ciddiye al !â?

    Yahya efendi duraklar:

    â??Sultanım sizin sorunuzu ciddiye almamak kabil mi? Ben sorunuzun üzerine iyice düşündüm ve kanaatimi de açıkça arz etmiştim.â?

    â??İyi ama bu cevaptan bir şey anlamadım. Sadece neme lazım be sultanım demişsiniz. Sanki beni böyle işlere karıştırma der gibi bir anlam çıkarıyorum.â?

    â??Sultanım! Bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şayi olsa, işitenler de neme lazım, deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa. Fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin, feryadı göklere çıksa da bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayişe itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlal de böylece mukadder hale gelirâ?¦.â?

    Bunları dinlerken ağlamaya başlayan koca sultan, söyleneni başını sallayarak tasdik eder, sonra da kendisini böyle ikaz eden bir alime memleketinin sahip olduğu için Allahâ??a şükreder, bu türlü ikazlardan geri kalmaması için tembihte bulunarak oradan ayrılırâ?¦

-----------------------------------------------------------

  Fetihten sonra Bizans imparatorlarının sarayını gezen Padişah, bir ara mahzene iner. Mahzende iniltiler duyunca ne olduğunu anlamak ister. Kapıları birbir yoklar.

Nihayet küçük taş bir odada zayıf, yaşlı bir papazla karşılaşıp sorar :

â??Bu ne haldir sizi niye hapsettiler?â?

Papaz cevap verir :

â??Şevketlü padişah, arz edeyim... Muhasara başlayınca İmparator Konstantin Dragazes bendenizi huzuruna çağırdı. Şehrin Osmanlılar tarafından alınıp alınamayacağını sordu. Şimdiye kadar okuduklarıma, öğrendiklerime ve Bizansâ??ta yaşananlara dayanarak bu kuşatmanın son olduğunu, şehrin elimizden çıkacağını ifade ettim. Çok kızdı. Beni hem dövdürdü, hem de buraya kapattırdı. O günden beri zindanda yaşamaktayım.â?

Fatih bir an düşündükten sonra sorar :

â??Peki bu şehr-i istanbul gün olur bizim elimizden çıkar mı?â?

Cevap düşündürücüdür :

  â??Vakta ki içinizde fesat arta, insanınız kendi menfaatine ram (köle) ola, emvalini (malını) yabancılara satanlar çoğala ve yabancıdan medet umanlar ziyade ola, şehir sizden dahi çıka.â?

 

Fatih oracıkta diz çöküp ellerini açar :

â??Ya Rab! Dilerim böyleleri kahrına ve gazabına uğrasın ! â?  

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !